Rozwój firm i instytucji stwarza nowe zapotrzebowania rynkowe. Jednym z nich jest potrzebna obsługa informatyczna. Mniejsze firmy, jak i te ogromne opierają swą pracę na systemach komputerowych, dlatego potrzebują ludzi, którzy będą się opiekować tymi komputerami. Dobrzy informatycy nie tylko nadzorują działanie urządzeń, ale też dopasowują technologie do wymagań firmy.

Gałąź outsourcingu

Pojęcie outsourcingu znane jest aktualnie tylko w kręgach biznesowych. Termin outsourcing podstawowo znaczy wykorzystywanie do pracy zewnętrznych źródeł i sprowadza się do oddawania funkcji, zadań, procesów i projektów do wykonania firmie zewnętrznej. Konkretną pracę przekazuje się wyspecjalizowanej w tej dziedzinie firmie, wówczas jest duża szansa, że ta część obowiązków zostanie lepiej i szybciej zrobiona niż mieliby się podejmować tego ludzie o odmiennej kwalifikacji czy ważniejszym głównym kierunku pracy. Firma rozpatruje, w jakim stopniu potrzebuje pomocy i jak dużo poleceń ma do przekazania i na tej podstawie ustanawia najkorzystniejszą dla niej umowę z firmą zewnętrzną.

Przyczyny zlecania pracy zewnętrznej firmie są różne w zależności od charakteru tych zadań, czasem jest to konieczność, w innym wypadku strategia mająca skłonić pracowników do wypełniania zasadniczych celów firmy, a bywa, że jest to po prostu najbardziej opłacalne. Przypadek zlecania obsługi komputerów firmie zewnętrznej umotywowany jest zazwyczaj koniecznością, ale i komfortem. Branża komputerowa aktualnie jest tak rozwinięta, że wymaga wykwalifikowania zawodowego, niekiedy nie opłaca się firmie przyjmować na stałe informatyków, bo lepszym rozwiązaniem okazuje się umowa z profesjonalną z tej dziedzinie firmą.

Relacja między firmami nigdy nie jest sformalizowana formą umowy zlecenia, jest to bardziej układ partnerski, mający przynieść pożytek obydwu firmom.

 

Korzyści współpracy

Pierwotną korzyścią promującą taką formę organizacji pracy firmy była oszczędność. Przekazywanie obowiązków łączyło się z mniejszymi kosztami niż w wypadku zajmowania się wszystkimi zadaniami przez jedną firmę, dlatego sama ta idea stała się tak popularna. Aktualnie nie jest to główna i zawsze obowiązująca reguła takiej współpracy. Dziś firmy stawiają na inne często istotniejsze korzyści. Przekazywanie zadań profesjonalistom wiąże się z jakością wykonanych usług. Każda firma ma również główne cele i założenia, które potrzebują wielowarstwowej organizacji, przekazywanie warstw podrzędnych wzmacnia cele zasadnicze, stwarza możliwość większego skupienia się na tym.

Istnieją też wady outsourcingu, dlatego należy dobrze przebadać temat. Ważną kwestią jest odpowiedni wybór firmy zewnętrznej, aby praca szła sprawnie i była na wysokim poziomie potrzebne jest obustronne zaufanie. Dla wielu firm bardzo ważne jest zmniejszanie kosztów, mimo to nie powinna to być główna kategoria wyboru firmy zewnętrznej, ponieważ łatwiej natrafić na firmę niespełniającą oczekiwań. Jeśli uda się znaleźć firmę do współpracy odpowiadającą priorytetom, to należy pamiętać, że im dłużej trwa zawarta relacja, tym wyniki są bardziej satysfakcjonujące, W tym wypadku podobnie jak w życiu relacje biznesowe wymagają czasu i zaangażowania.

Zakres usług obsługi informatycznej jest coraz szerszy i widocznie wspomaga prawidłowe funkcjonowanie firmy. Firmy przejmujące obsługę komputerów zajmują się m.in.: usuwaniem awarii systemów informatycznych; administrowaniem konkretnymi serwerami; ochroną antywirusową; archiwizacją danych; doradztwem; konsultingiem IT; pomocą przy wdrażaniu systemów klasy CRM i ERP; doglądaniem komputerów PC, urządzeń mobilnych i notebooków; zarządzaniem drukarkami i innymi urządzeniami tego typu; administrowaniem mostami, urządzeniami sieciowymi i routerami; sieciami komputerowymi i telefonicznymi; nieustannym zdalnym monitoringiem najważniejszych elementów systemu IT. Wymienione obowiązki nie wyczerpują tematu. Istnieje jeszcze wiele dodatkowo oferowanych usług.